This Issue

About This Issue

The Emergence

Darkness. Unknown to the realm of every endeavor. Unchanging ways do not welcome innovations. Absolutism perceives vanity. We refuse to be pigeonholed to absolute mentalities. Take off the blindfold. We shall chase the setting sun. Then, dawn will bring another day–the emergence.

In the confrontation of change and delivering of the message, we unfold the light of union. We continue to venture through the mass of the people in search of their voices. Together, we see a bigger picture, the deeper truth.

Ang pagbabago ang magbubuklod sa mga salitang iba’t iba ang pinagmulan. Habang hinaharap ang pagsubok sa kalusugan, kalayaan, at pamamahayag, hindi nauubusan ng tinta ang kabataan. Mula sa iba’t ibang pulo ng bansa, hindi maliligaw ang tinig at tindig ng nakaraan at kinabukasan.

Sa iba’t ibang lenggwahe, may iisang mensaheng nais ipahayag. Mula sa siklab ng mga manlalakbay, kikilalanin ang Kinaadman.

Addan ti Kinaadman dittuy!