“HINT-TO Pagkakaibigan”

“HINT-TO Pagkakaibigan”

Maligayang pagdating sa simula ng ating ruta! Saan ba ang iyong nais kahantungan? Kung ang iyong nais tahakin ay ang daan papunta sa pakikipagkaibigan, ika’y nasa tamang dako. Ikaw ba ay nahihiyang sumabay sa ating lakbay? Ikaw ba ay nahihiyang makipaghalubilo? Huwag magalala dahil patungo sa hantungan, makakapulot ng mga aralin sa daan.  

Unang Hinto. Lahat ng pagkakaibigan ay nagsisimula sa komunikasyon, kaya naman para sa unang hinto- magkusang bumati at magpakilala sa iba. At sa pagpili ng lalapitan, laging tandaan na wala sa ayos at pananamit ang ugali ng isang tao. Sabi nga nila’y “Don’t judge a book by its cover”, kaya huwag manghusga ng taong hindi pa hustong kilala.

Pangalawang Hinto. Ipakita ang mabuting loob at kagustuhang makipagkaibigan. Siguradong lahat tayo ay naghahangad ng isang tunay na kaibigan. Hindi ibig sabihin nito na kailangang kasing buti ng anghel ang iyong ugali dahil walang taong perpekto, ngunit may mga taong mabuti at busilak ang puso. Kaya ang pagiging totoo ay ang pangalawang hinto.  

Pangatlong Hinto. Ang pagkakatulad ng pananaw sa buhay ay hindi batayan ng matibay na pagkakaibigan. Minsan ay mas naiintindihan natin ang mga bagay-bagay mula sa aspekto ng ibang tao; minsan ay maslumalaki ang pangunawa natin tungkol sa ibang opinyon. 

Pang-apat na Hinto. Ang isang tunay na kaibigan ay naroon sa oras ng kasiyahan at pagdadalamhati. Kaso, ang pagbibigay opinyon tungkol sa kanilang pinagdadaanan ay pwedeng makainsulto, kaya hangga’t maaari’y iwasan ito.

Pang-limang Hinto. Sa pakikinig sa kanila, maipapakita ang pagaalala. Isa sa mga katangian ng mabuting kaibigan ay ang pakikinig sa mga suliranin. Totoong nakakapagpagaan ng damdamin ang pagsabi ng mga problema sa taong pinagkakatiwalaan, at biglang isang kaibigan, dapat tayong makinig.

Pang-anim na Hinto. Minsan ang mismong pananatili sa kanilang tabi ay sapat upang ipahiwatig ang suporta. Ang simpleng pananatili ay epektibong kilos para ikonswelo ang isang namomroblemang tao. Sa pamamagitan nito ay mapapanatag ang kanilang loob na isla’y hindi nag-iisa.

Pang-pitong Hinto. Maaaring dumating ang puntong mawawalan ng komunikasyon, pero hindi kailan man mawawala ang koneksyon. Ang mga alaala ay pwedeng manatili sa imahe, bidyo, talaarawan, at sigurado sa puso’t isipan.      

Kulang pa yata ang mga hinto dahil siguradong mahaba-haba ang biyahe ng pagkakaibigan. May mga parte sa lakbay kung saan madilim at may hindi pagkakaintindihan, ng subali’t gagabayan ka ng mga ilaw sa daan. Ang paglapit ng kalayaan na muling lumabas matapos ang ilang taong na tayo’y nakulong sa mahihigpit na tuntunin, ay siya ring paglapit ng tunay na biyahe kung saan tayo makakatuklas ng mga pagkakaibigan na ating iingatan. Kung kaya’t ako ay nagagalak na masaksihan ang iyong lakbay sa ating munting ruta.

Maligayang pagdating sa ating hantungan! Isang magiliw na pagbati sa pagtapos ng ating ruta. Ako’y umaasa na sa pagbaba at tuluyang pagwakas ng ating paglalakbay, ay iyong maalala ang pinagdaanan- ang iyong pinaghintuan kung saan may napulot na aral. Hanggang sa muling pagkikita, salamat sa pakikisama. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.