Kalusugang Pangkaisipan: Susi sa Pangkalahatang Kapakanan

Kalusugang Pangkaisipan: Susi sa Pangkalahatang Kapakanan

Ang estado ng kalusugang pangkaisipan ng isang tao ay nag didikta kung paano sila gumagana, nakikita, at tumutugon sa kanilang kapaligiran. Kabilang dito ang ating emosyonal, sikolohikal, at panlipunang kagalingan, na nakakaapekto sa ating pag-iisip, nararamdaman, at pagkilos. Nakakatulong din ito na matukoy kung paano natin pinangangasiwaan ang stress, pakikipag-ugnayan sa iba, at pagbuo ng mga desisyon.

Gayunpaman, mayroong stigma dito na nagkakalat ng maling impormasyon. Bilang resulta, ang kalusugang pangkaisipan ay madalas na hindi pinapansin at itinuturing bilang “overreaction”. “Nasa isip mo lang yan,” ayon sa stigma. “Mas malala pa nga ang nararanasan ng ibang tao.” Hindi raw importante ang kalusugang pangkaisipan dahil hindi ito nakikita, hindi nahahawakan. Bilang resulta, ang mga tao ay hindi naghahanap at makakatanggap ng tulong — propesyonal o hindi man — na kailangan nila. Nanghihinayang silang makipag usap sa kanilang mga mahal sa buhay tungkol dito.

Nag-aalinlangan silang makipag-ugnayan sa isang kwalipikadong medikal na propesyonal dahil ayaw nilang tawaging “baliw” o “OA”. Iniisip nila na sila ay nagiging pabigat dahil sa kanilang pagnanais at pangangailangan ng tulong. Dahil sa stigma na ito, lalo pang naghihirap ang mga taong nagdurusa na. Pakiramdam nila na sila ay nakahiwalay at naiiba, dahil ipinapadama sa kanila ng mga tao na hindi sila normal.

Kung sa tingin mo ay bumababa ang iyong kalusugan sa pag-iisip, maaari mong mapansin ang mga pagbabago sa iyong pag-uugali, tulad ng pagkain o pagtulog nang sobra o kulang, paglayo sa mga tao at karaniwang mga aktibidad, pagkakaroon ng mahina o walang lakas, nakararanas ng matinding mood swings na nagdudulot ng mga problema sa mga relasyon, at marami pang iba. Kung nararamdaman mo ang mga sintomas na ito, dapat mong tandaan na ikaw ay hindi “OA” o “baliw”.

Lahat ng tao ay may kanya-kanyang limitasyon, at walang eksepsyon dito. Normal lang na makaramdam ng kalungkutan kung minsan at magkaroon ng kakayahang pag-iisip na lubhang napiga, at tiyak na hindi ka nababaliw kung na-diagnose ka bilang may sakit sa pag-iisip. Ang pinaka-angkop na bagay na maaari mong gawin upang makayanan ang pagsubok na ito ay gumamit ng maayos at malusog na mga mekanismo na mahalaga sa patuloy na pagkilos ng isang indibidwal.

Sa kasamaang palad, walang magic wand, o espesyal na gayuma na biglaang makapag-aayos ng iyong mga problema sa pangkaisipang kalusugan. Ang personal na intensyon at pare-parehong pagsasagawa ng mga pang-araw-araw na interbensyon ay mahalaga sa pagsasakatuparan ng mga benepisyo. Ang iba pang mga paraan upang mapanatili ang positibong kalusugan ng isip ay ang mga sumusunod, ngunit hindi limitado sa mga ito: pagkuha ng propesyonal na tulong kung kailangan mo ito, pagkonekta sa iba, pagiging aktibo sa pisikal na ehersisyo, pagtulong sa iba, at pagkakaroon ng sapat na tulog.

Ang pagbuo ng mga praktikal na coping mechanism ng pagkaya ay kinakailangan sa pabago-bagong mundong ito. Ang pagtuon sa pag-unlad sa kabila ng kahirapan ay siyang daan upang makamit ang mga benepisyo na makabubuti sa kalusugang pangkaisipan. Ang mabuting kalusugan ng isip ay mahusay na naitala sa pagpapakilala ng pinabuting antas ng pisikal na fitness.

Karminia Gabrielle Reyes

Karminia Gabrielle Reyes

Editor-in-Chief

Leave a Reply

Your email address will not be published.