Sa Upuan

Sa Upuan

Sa magkakaibang upuan ay magkakaibang babae na may sari-sariling estilo ng pananamit: Bold and Sassy, Chic and Classy, Simple and Casual, Loud and Trendy. Kanilang estilo at tindig na  nagpapakita ng indibidwalidad. Isang sulyap sa kanilang tindig ay mapapakiramdaman ang pagpapahalaga sa sarili- bagay na kadalasang wala sa isang dalaga dahil sa mapangutyang husga ng iba. Pamantayan ng kagandahan, iyan ang kadalasang binabato sa kanila. Dapat ganito! Dapat ganiyan!

Dapat mahinhin, huwag gumaya sa mga panlalaking estilo. Palda at bestida na dating pangkaraniwang suot, ngayon ay pwede narin ang komportableng trousers. Maraming posibleng ipares dito- polo at blazer para sa pormal na presensya, pwede ding shirt para sa simpleng dating.  

Dapat hindi nakikita ang iyong bilbil, nakakahiya. Huwag iyan, hindi bagay sa iyong payat na katawan. Iyang ang isa pa sa mga napakaraming sumbat nila. Kung mataba man o payat, hindi hadlang ang timbang sa pagaayos ng sarili. 

Dapat perpektong kurba ng katawan, huwag maging mataba, bawal maging sobrang payat. Sa pananamit, hindi hadlang ang laki at tangkad basta komportable at makakadagdag sa iyong kompiyansa. Madalas sa social media ang magbagsak ng masasakit na salita, itinuturo ang katangian na iyong hindi lubos na ikinakatuwa. 

Marami ang mga  “Dapat” at “Bawal” na inilantad, maraming limitasyon na pumutol sa kakayahan ng kababaihan. At sa panahong ito ay hindi na tatahimik at magpapa-alipin sa kanilang mga husga, hindi na. Unti-unti ay dumarami na rin ang mga babaeng bumabasag sa mga mahihigpit na tali na siyang nagsaad ng mga restriksyon. 

Ngunit sa totoo lang ang pag-aayos ay hindi dapat ginagawa upang maging “maganda” sa mata ng iba kundi para ipahayag ang personalidad. Matutuklasan ang sarili sa tuluyang pagyakap ng indibidwalidad- pagtanggap ng mga bagay na ating ayaw at gusto. Dito mas maiintindihan ang sarili na makakatulong sa pagsagot sa tanong na “sino ka?”. 

Mula sa suot ng paa hanggang estilo ng buhok, takong o sapatos hanggang sa mga aksesorya, dapat ang nasa isip ay pag-aayos para sa sarili. Damit na isinisigaw ang indibidwalidad- isinisigaw ang iyong katangian at totoong sarili. Balutin ang sarili ng pagmamahal sa sarili. Takong o sapatos? Ang sagot ay magkakaiba. May sari-sariling opinyon, sariling estilo, ngunit iisang kasarian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *